Akcenta top

Strategie Verkauf CALL

Nakoupená prodejní opce (long put), opravňuje vlastníka k prodeji hlavní měny za vedlejší za určitou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace. 
  • Při oslabení hlavní měny je zisk omezený výší inkasovaného Premia
  • Při posílení hlavní měny lze realizovat neomezenou ztrátu
  • Není příkladem zajišťovací transakce, lze ji využít pro redukci ceny zajištění
  • Lze využít jako zajištění, kdy se výměnou za obdržené premium klient vzdá možnosti další participace na případném příznivém vývoji kurzu
Opce CALL - prodej
Prodejce v této strategii obdrží od kupujícího opční prémii a zavazuje se k povinnosti prodat kupujícímu určité množství hlavní měny, pokud o to kupující požádá. Optomální situace nastane pro prodávajícího v případě, když kurz hlavní měny skončí v době expirace pod sjednanou realizační cenou. V tomto případě opce vyprší jako nerealizovaná a prodávající si ponechá prémium v plné výši.
Pokud je však kurz hlavní měny v době expirace vyšší než je realizační kurz prodané call opce, realizuje prodávající buď omezený zisk, pokud se kurz bude nacházet mezi úrovní striku vypsané opce a bodem zvratu, nebo utrpí z této pozice ztrátu. Největším nebezpečím této strategie je skutečnost, že v případě výrazného posílení kurzu hlavní měny realizuje prodávající velmi vysokou ztrátu.
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung

Unterbindung von Transaktionen und Zahlungen nach Russland und Weißrussland

 

Liebe Kunden,

Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden Zahlungen mit russischen und weißrussischen Partnern / Banken ab dem 21. März 2022 nicht mehr ausgeführt.

Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

Ihre AKCENTA CZ