Akcenta top

Strategie Verkauf CALL

Nakoupená prodejní opce (long put), opravňuje vlastníka k prodeji hlavní měny za vedlejší za určitou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace. 
  • Při oslabení hlavní měny je zisk omezený výší inkasovaného Premia
  • Při posílení hlavní měny lze realizovat neomezenou ztrátu
  • Není příkladem zajišťovací transakce, lze ji využít pro redukci ceny zajištění
  • Lze využít jako zajištění, kdy se výměnou za obdržené premium klient vzdá možnosti další participace na případném příznivém vývoji kurzu
Opce CALL - prodej
Prodejce v této strategii obdrží od kupujícího opční prémii a zavazuje se k povinnosti prodat kupujícímu určité množství hlavní měny, pokud o to kupující požádá. Optomální situace nastane pro prodávajícího v případě, když kurz hlavní měny skončí v době expirace pod sjednanou realizační cenou. V tomto případě opce vyprší jako nerealizovaná a prodávající si ponechá prémium v plné výši.
Pokud je však kurz hlavní měny v době expirace vyšší než je realizační kurz prodané call opce, realizuje prodávající buď omezený zisk, pokud se kurz bude nacházet mezi úrovní striku vypsané opce a bodem zvratu, nebo utrpí z této pozice ztrátu. Největším nebezpečím této strategie je skutečnost, že v případě výrazného posílení kurzu hlavní měny realizuje prodávající velmi vysokou ztrátu.
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung