Akcenta top

Strategie Einkauf PUT

Nakoupená kupní opce (long call) opravňuje vlastníka k nákupu hlavní měny za vedlejší měnu v budoucnu za předem dohodnutou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace.
Za toto právo platí prodávajícímu opční prémii. Ta zároveň představuje jeho maximální ztrátu z této operace. Kupující opci uplatní v případě, když kurz hlavní měny bude v době expirace nižší, než je realizační kurz nakoupené put opce. Zisk z této operace bude však realizovat až tehdy, pokud kurz hlavní měny bude nižší než strike nakoupené opce, snížený navíc o náklady na pořízení opce.
  • Při oslabení hlavní měny lze realizovat neomezený zisk
  • Při posílení hlavní měny je maximální ztráta omezena zaplaceným premiem
  • Výhoda proti Forwardovému prodeji je v tom, že při neočekávaném posílení kurzu klient neuskuteční prodej pomocí opce, ale opci nevyužije a prodá hlavní měnu za spotový kurz
Opce PUT - nákup
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung