Akcenta top

Polnischer Zloty (PLN)

Polský zlotý (PLN)

Dějiny moderní polské měny Złoty (PLN - dále v české transkripci Zlotý) je možné datovat do roku 1924, kdy byla místo polské marky znovu zavedena měna Zlotý s výměnným kursem 1 Zlotý = 1 800 000 polských marek.  Złoty [zuoty] (hovorově złotówka [zuotuvka]), jako základní jednotka polské měny, se dělí na 100 grošů.

Po dobu 2. světové války bylo používání měny Zlotý (PLN) přerušeno. Po válce se Polsko, podobně jako další středoevropské státy, dostalo do sféry vlivu Sovětů a v důsledku fungování Rady Vzájemné Hospodářské Pomoci se ani kurz Zlotý (PLN) nemohl vyvíjet podle potřeb a vývoje polské ekonomiky. Právě v důsledku této „hospodářské pomoci" a vlivem dalších faktorů byl kurz Zlotý (PLN) vystaven silnému inflačnímu vývoji v 90.letech minulého století. Tato velká inflace vedla nakonec ke snížení nominální hodnoty Zlotý (PLN) jako platidla. Tato denominace o čtyři nuly v poměru 10 000 PLZ = 1 PLN  významně předurčila další vývoj kurzu Zlotý (PLN). K předcházení podobných případů a v zájmu ochrany kurzu Zlotý (PLN)  byla přijata a provedena celá řada opatření. Taková byla např. reorganizace polského mezibankovního systému plateb, zavedení „účtové konsolidace atd. Všechny tyto specifické kroky vedly k „uklidnění" kurzu Zlotý (PLN), ale zároveň komplikovali využití kurzu Zlotý (PLN).  Právě tyto specifické a konkrétní kroky vyžadují vyšší odbornou připravenost při využívání kurzu Zlotý (PLN). Zvolme proto při využívání kurzu Zlotý (PLN)  takového obchodního zprostředkovatele, který se dobře vyzná v tomto specifickém systému a může Vám být nápomocný při provádění Vašich devizových transakcí. Právě takové služby poskytuje AKCENTA CZ. K přednostem AKCENTA CZ patří především perfektní znalost polského devizového trhu, velký počet obchodních partnerů a dlouholeté zkušenosti na polském trhu. Přirozeně ani výhodné ceny služeb nejsou zanedbatelné. Další informace najdete na domovských stránkách AKCENTA CZ.

Obraťte se na nás s důvěrou , určitě se Vám to vyplatí.

AKCENTA CZ

Šetříme firmám jejich peníze

AKCENTA CZ
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
Ich möchte weitere Informationen
36.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung
Durch die Benutzung dieser Webseite sind Sie mit dem Speichern und der Benutzung der Cookies-Dateien einverstanden. Mehr über den Personaldatenschutz.