AkcentaLog in OLB

NBP: dane listopadowe z importu i eksportu

NBP: dane listopadowe z importu i eksportu

17 stycznia 2014 r.

NBP: dane listopadowe z importu i eksportu

Zgodnie z bilansem płatniczym za listopad 2013 r. opublikowanym przez NBP, polski eksport w ujęciu rok do roku zwiększył się o 1,2%, a import spadł o -0,8%. W ujęciu do października zarówno import jak i eksport spadły o tyle samo: 7%. Wg badań nastrojów importerów i eksporterów, przeprowadzonych przez AKCENTĘ, kolejne miesiące powinny przynosić coraz lepsze dane.

Według informacji NBP import listopadowy osiągnął poziom 13 587 mln EUR, a eksport 13 594 mln EUR.Jeśli zgodnie z naszymi badaniami nastrojów sprawdzą się optymistyczne przewidywania importerów i eksporterów, to nawet jeśli przyrosty nie będą spektakularne, poprawę gospodarce można prognozować także w długim terminie. To dobry news także dla rynku pracy – komentujeMonika Krzywda, analityk ekonomiczny AKCENTY, zajmującej się obsługą transkacji walutowych dla firm.

Badanie przeprowadzone przez AKCENTĘ* wykazało różnice pomiędzy przewidywaniami eksporterów a prognozami importerów. Wśród eksporterów więcej szans niż zagrożeń w 2014 r. widzi 38,6% zapytanych, tyle samo szans ile zagrożeń - 38,6%, a więcej zagrożeń niż szans - 20,8%. Wśród importerów wskaźniki wynosiły odpowiednio 36,7%, 37,6% i 16,5%. Oznacza to, że importerzy mniej boją się przyszłości i że mają nadzieję dorównać eksporterom, dzięki którym polska gospodarka ma się tak dobrze.

Saldo obrotów towarowych osiągnęło poziom 7 mln EUR wobec -259 mln EUR w listopadzie 2012 r. W ujęciu rok do roku listopadowy eksport wyniósł 13 594  mln EUR wobec 14 590 mln EUR (1,2 %), a import 13 587 mln EUR wobec 142 229 mln EUR (-0,8 %).

×
Melden Sie sich an und keine Information aus dem Devisenmarkt, sowie spezielle Angebote von Akcenta gehen Ihnen zukünftig verloren. Diese Dienstleistung ist kostenlos und kann jederzeit storniert werden.

© 2017 AKCENTA CZ a. s.
tel.: +49 692 551 144 94
email: info@akcenta.eu
Durch die Benutzung dieser Webseite sind Sie mit dem Speichern und der Benutzung der Cookies-Dateien einverstanden. Mehr über den Personaldatenschutz.