Akcenta top

Optionen-Zusammenlegung

Skládáním jednotlivých opcí do jednoho obchodu lze přizpůsobit strukturu zajištění podloženému riziku.
Skládáním nákupů a prodeje opcí lze podstatně snížit náklady na zajištění.

  • Složením dvou opcí, nákupem Call opce a prodejem Put opce, lze vytvořit „syntetický forward", tzv. Range Forward
  • Výhodou Range forwardu je možnost klienta participovat na výhodném pohybu kurzu a zároveň mít 100% zajištění
  • Tímto obchodem si klient zajišťuje nejhorší, ale i nejlepší cenu nákupu EUR z CZK
Optionen-Zusammenlegung

Výsledek skládání opcí

Zajištění pomocí forwardu FWD kurz 27,50 - situace v „rozhodný den":

  1. Spotový kurz je vyšší než 27,50. Klient nakupuje za 27,50. —
  2. Spotový kurz je nižší než 33,50. Klient nakupuje za 27,50.
Range forward - situace v "rozhodný den" (Expiration Date)
  1. Spotový kurz je vyšší než 27,70. Klient využívá nákupní opci a nakupuje EUR za 27,50, při započtení nákladů na transakci je jeho efektivní nákupní kurz 27,70. Prodejní opce propadá. Klient zajištění využil.
  2. Spotový kurz je vyšší než 27,50, ale nižší než 27,70. Klient využívá nákupní opci a nakupuje EUR za 27,50, při započtení nákladů transakce je jeho efektivní nákupní kurz 27,70 tj. vyšší než kurz aktuální a klient na zajištění ztrácí. Prodejní opci tedy nechá propadnout.
  3. Spotový kurz je vyšší než 27,20, ale nižší než 27,50. Klient nakupuje EUR za spotový kurz tj. mezi 27,20 a 27,50. Nákupní opce propadá, prodejní opce propadá. Ke spotovému kurzu, za který klient nakupuje EUR je třeba přičíst 20 hal. Nákladů na transakci.
  4. Spotový kurz je nižší než 27,20 ,ale vyšší než 27,10. Banka využívá prodejní opci a prodává klientovi EUR za 27,20. Do hranice 27,10 se klientovi vyplatilo, že k zajištění použil i prodej opce. K nákupnímu kurzu je nutno přičíst náklady transakce tj. 20 hal.
  5. Spotový kurz je nižší 27,10. Banka využívá prodejní opci a prodává klientovi EUR za 27,20. Pod 27,10 je prodaná Put opce v zajištění ztrátová. K nákupnímu kurzu je nutno přičíst náklady transakce tj. 20 hal.
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung