Akcenta top

Strategie Verkauf PUT

Nakoupená prodejní opce (short put), opravňuje vlastníka k prodeji hlavní měny za vedlejší za určitou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace.
Prodejce za prodej put opce obdrží od kupujícího opční prémii. Za to je povinen (pokud ho o to kupující požádá) nakoupit určité množství hlavní měny za sjednaný realizační kurz (cenu opce). Výhodný je tedy pro prodávajícího takový stav, kdy je kurz hlavní měny v době expirace vyšší než realizační kurz jím vypsané opce. V tomto případě si prodávající ponechává obdržené prémium v plné výši. Pokud je kurz hlavní měny při expiraci nižší než realizační kurz vypsané put opce, prodávající realizuje buď omezený zisk, nebo utrpí při této strategii ztrátu.
  • Při posílení hlavní měny je zisk omezený výší inkasovaného Premia
  • Při oslabení hlavní měny lze realizovat neomezenou ztrátu
  • Není příkladem zajišťovací transakce - lze využít pro redukci ceny zajištění
  • Lze využít jako zajištění, kdy se výměnou za obdržené premium klient vzdá možnosti další participace na případném příznivém vývoji kurzu
Opce PUT - prodej
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung