Akcenta top

Strategie Einkauf CALL

Tato strategie vzniká nakoupením kupní opce (long call), která opravňuje vlastníka k nákupu hlavní měny za vedlejší za určitou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace. Za toto právo platí kupující prodávajícímu opční prémii. To je pro něj také jeho nejvyšší možná ztráta mu při této strategii hrozí.
  • Při posílení hlavní měny lze realizovat neomezený zisk
  • Při oslabení hlavní měny je maximální ztráta omezena zaplaceným premiem
  • Výhoda proti Forwardovému nákupu je v tom, že při neočekávaném poklesu kurzu klient neuskuteční nákup pomocí opce, ale opci nevyužije a nakoupí hlavní měnu za spotový kurz
Opce CALL - nákup
Graf ukazuje profil zisku a rizika plynoucí z této strategie. Horizontální osa udává cenu hlavní (nakupované) měny, rostoucí směrem zleva doprava. Na vertikální ose je zobrazen zisk, příp. ztráta z dané opční pozice. Zelenou barvou je zobrazen graf samotné opční pozice.
Průběh grafu začíná v záporných hodnotách. Důvodem je povinnost zaplatit za nákup call opce opční prémii, která zároveň představuje maximální možnou ztrátu z dané pozice. Důležitým místem v grafu je tzv. bod zlomu (break-even point), který ukazuje cenu hlavní měny při expiraci. V tomto bodu bude pozice v nulovém zisku. Z grafu je vidět, že zisk z této pozice je neomezený a zvětšuje se s růstem ceny hlavní měny.
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung

Unterbindung von Transaktionen und Zahlungen nach Russland und Weißrussland

 

Liebe Kunden,

Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden Zahlungen mit russischen und weißrussischen Partnern / Banken ab dem 21. März 2022 nicht mehr ausgeführt.

Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

Ihre AKCENTA CZ