Akcenta top

Strategie Einkauf CALL

Tato strategie vzniká nakoupením kupní opce (long call), která opravňuje vlastníka k nákupu hlavní měny za vedlejší za určitou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace. Za toto právo platí kupující prodávajícímu opční prémii. To je pro něj také jeho nejvyšší možná ztráta mu při této strategii hrozí.
  • Při posílení hlavní měny lze realizovat neomezený zisk
  • Při oslabení hlavní měny je maximální ztráta omezena zaplaceným premiem
  • Výhoda proti Forwardovému nákupu je v tom, že při neočekávaném poklesu kurzu klient neuskuteční nákup pomocí opce, ale opci nevyužije a nakoupí hlavní měnu za spotový kurz
Opce CALL - nákup
Graf ukazuje profil zisku a rizika plynoucí z této strategie. Horizontální osa udává cenu hlavní (nakupované) měny, rostoucí směrem zleva doprava. Na vertikální ose je zobrazen zisk, příp. ztráta z dané opční pozice. Zelenou barvou je zobrazen graf samotné opční pozice.
Průběh grafu začíná v záporných hodnotách. Důvodem je povinnost zaplatit za nákup call opce opční prémii, která zároveň představuje maximální možnou ztrátu z dané pozice. Důležitým místem v grafu je tzv. bod zlomu (break-even point), který ukazuje cenu hlavní měny při expiraci. V tomto bodu bude pozice v nulovém zisku. Z grafu je vidět, že zisk z této pozice je neomezený a zvětšuje se s růstem ceny hlavní měny.
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte erfahren?
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
46.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung