Akcenta top

Kdy skonèí intervence ÈNB?

Kdy skonèí intervence ÈNB?
Komentáø analytika Miroslava Nováka a dalších...
 

Z obsahu

Miroslav Novák: "Ani ÈNB nemá jasno v tom, kdy ukonèí kurzový závazek, a tak jsou veškeré odhady velice složité. Pøikláním se ale spíše ke tøetímu ètvrtletí letošního roku."
AKCENTA
das größte Zahlungsinstitut
in Mitteleuropa
KUNDE WERDEN UND VORTEILE SICHERN
39.000
Kunden
20
mehr als
Jahre Erfahrung